За нас

За нас

Високо качествено Строителство

  Строителна компания Триби ЕООД е създадена с цел да задоволи пазара от необходимостта за качествено, отговорно, технологично и модерно строителство в срок с отношение към клиента, архитекта най-вече проекта.

Компанията разполага:
✓ с отбор от над 30 изключителни специалисти в почти всички специалности.(считаме това за основен капитал и огромен потенциал за новите предизвикателства.)

✓ със собствена складово производствена база на територията на град София от 7000м2.
✓ каменно обработващ цех
✓ дърводелски цех
✓ железарски цех
✓ автопарк тежки автомобили, земекопни машини и товаро-разтоваръчна и друга механизация
✓ опит във високото и парково строителство и на европейските пазари.

елитно строителство

Сертификати